Bærekraft

Toten kjøtt

Bærekraft

Matsvinn
img

Det enkleste og mest bærekraftige vi kan gjøre er å spise opp all maten som produseres. 1/3 av all maten som produseres i verden ender med å ikke bli spist. Matsvinn står for 8% av verdens klimagassutslipp. I 2019 ble det kastet mer enn 417 000 tonn spiselig mat i Norge, det tilsvarer ca 78 kg per innbygger.

Det folk kaster mest er måltidsrester, deretter går det svært mye frukt og grønnsaker, samt brød og bakevarer i søpla.

Våre tiltak for å redusere matsvinn for forbrukeren:

Vi distribuerer våre varer direkte til butikk uten forsinkende mellomledd. Det betyr at varer som leveres i butikk gjerne er produsert dagen før og derfor har god holdbarhet sammenlignet med varer som sendes via grossistlager

Våre varer bestilles i stk (F-pak) og ikke i krt (D-pak). Det betyr at volumet kan justeres fra butikk til butikk slik at butikken ikke trenger å bestille mer enn de behøver.

Emballasje
img

Vi ønsker å benytte så lite emballasje som mulig og unngår unødvendig bruk av tilleggsemballasje som kun har reklameverdi. Våre emballasje skal oppfattes ren og oversiktlig. Vi gjemmer ikke bort produktene bak foliert film med "fancy" bilde av produktet utenpå. Plastemballasjen som inneholder carbonblack farge fases ut i løpet av våren og alle våre pakker vil etterhvert kun bestå av blank plast. Vi jobber med å kun benytte plast i monomateriale noe som igjen vil gjøre all emballasjen 100% resirkulerbar.

Vi har jobbet mye med redusksjon av plastforbruk. Fra 2020 til 2021 har vi redusert vår forbruk av plast med 17%.

Dyrevelferd
img

God dyrehelse og friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika. Norge har det laveste forbruket av antibiotika i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre europeiske land. Vi benytter kun norske råvarer og våre produkter er merket med "Nyt Norge" logoen fra Matmerk.

Vi er en lokalmatprodusent og vår visjon er "lokal matglede". Kjøttet vi benytter i vår produksjon kommer fra gårder rundt Mjøsa og slakteriet vi får råvarene fra holder til på Dal ved Eidsvoll. Det betyr at vår verdikjede er veldig lokal - kort avstand fra bonde til slakteri og videre til vårt produksjonslokale. Vi ønsker ikke å benytte råvare fra dyr som har blitt fraktet lange avstander for å slaktes, for så i etterkant bli sendt til oss som produksjonskjøtt. Vi har tro på at verdiskapningen skal skje så lokalt det er mulig å få til.

Distribusjon
img

Vi distribuerer direkte til butikker på Østlandet, noe som gir mest mulig kortreis mat. Ingen omveier via grossistlager. Bilene fylles opp og vi sørger for en god og effektiv logistikk. Vi er opptatt av god oppfølging og har høyt fokus på at butikkene aldri skal stå tomme for våre varer.

Hvis noen av de store produsentene ikke klarer å levere til butikk som avtalt hjelper vi ofte til slik at butikkene kan tilby våre produkter istedenfor. Det er bra for butikken og kundene!

Table Reservation

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.